نتایج آزمون تعیین سطح علمی جذب کاردان و کارشناس برق شرکت آرمان نیرو هرمزگان
کد ملی داوطلب :  
  
داوطلبان گرامی توجه داشته باشید در صورتی که وضعیت پذیرش شما قبول در سه برابر ظرفیت است جهت تکمیل مدارک خود به شرکت آرمان نیرو مراجعه بفرمایید.
آدرس شرکت آرمان نیرو: بندرعباس- سه راه 22 بهمن- به سمت نمایشگاه اتومبیل سمت راست- شرکت آرمان نیرو