تعرفه هزینه آموزشی دوره های کوتاه مدت سال 1392

جدول تعرفه هزینه های آموزشی براساس نفر ساعت

ردیف

مشاغل

 

 

نوع دوره

10000

20000

30000

40000

دیپلم مهارتی

فوق دیپلم تخصصی

دیپلم مهارتی

فوق دیپلم تخصصی

لیسانس و بالاتر تخصصی پژوهشی

لیسانس و بالاتر تخصصی پژوهشی

1

شغلی اختصاصی

3T

4T

4T

4.5T

4.8T

5.5T

2

توجیهی و عمومی

( بجز بندهای 3و4)

3T

3

مهارتهای هفت گانه رایانه (ICDL)

1T

4

زبان

مقدماتی 1T

متوسط 1.2T

عالی 1.4T

5

دوره های آموزش کارگری

3T

 

ضریب T: 23750 ریال *

هزینه آموزشی دوره های غیرحضوری 75% تا 100% دوره های حضوری می باشد .

 

جدول تعرفه هزینه های رفاهی دوره های کوتاه مدت سال 1392

هتل و رستوان

مهمانسرا

ناهار

شام

صبحانه

پذیرایی بین روز

 

هزینه تمام شده باضافه 15% بالاسری

400'000 120'000 120'000 25'000 25'000

 

آدرس مهمانسرا : اصفهان خیابان چهارباغ بالا روبروی برق منطقه ای کوچه پاسارگاد پلاک 344

تلفن : 36-6661535-0311

شماره حساب جهت واريز وجوه :   2175190205008  به نام مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان

 

علیرضا قاسمی پورافشار : معاون محترم وزیر در امورتحقیقات و منابع انسانی

امیر فرهاد نجفی: مدیرکل دفتر آموزش ، تحقیقات و فناوری

علي اكبر افضليان : رئیس دانشگاه صنعت آب وبرق ( شهید عباسپور )

 حميد وارسته پور : سرپرست  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق

 

دریافت نسخه pdf