نتایج آزمون سطح علمی استخدام شرکت برق رسانی فدک شهرکرد
کد ملی داوطلب :  
  
داوطلبان گرامی توجه داشته باشید در صورتی که وضعیت پذیرش شما قبول شده است جهت مراحل بعدی از طریق شرکت اطلاع رسانی می شود .